Bannerannonser.se är en del av MedHjälpens nätverk.

Din bildannons på första sidan kommer att synas av tusentals besökare varje månad. Sidan marknadsförs kontinuerligt både online och offline. Vi tar emot annonser om så gott som allting förutom annonser som har med spel, kriminalitet, stötande eller annat olämpligt material att göra. Bildstorlek 350x250. Kontakta oss för mer information.

Din annons gör skillnad

En annons på våran sida är inte billig men den är inte dyr heller. Den största delen av intäkterna vi får in går till MedHjälpen och till att hjälpa de som behöver hjälpen. Resterande intäkter går till webbservrar, olika designprogram, bensin med mera. Var med och gör skillnad du ocksåHemsidor24.se - billigt men bra!

Annonsera hos oss idag

Kontakta oss idag och vi kan ha din annons uppe på sidan inom 24 timmar.  MedHjälpen är en grupp som startade upp 2019-11-27 och vi har redan haft åttio ärenden på vårat bord. Vi hjälper till så gott vi bara kan. Med era bidrag så kommer vi att kunna utveckla detta till någonting större.medhjälpen hjälper

Din annons här i 30 dagar

Din annons är synlig på denna första sida i trettio dagar. Vi kan inte garantera att du kommer att sälja mer eller få fler prenumeranter till nyhetsbrevet. Men vi kan garantera att eran annons kommer att ses av tusentals webbesökare vid varje annonsperiod. Samtidigt som ni syns mer frekvent online så gör ni skillnad för de som är i behov av MedHjälpens hjälp.